16-มิ.ย.-2561
ผศ.นพ.แพทย์ วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ ขอบคุณผู้เข้ารับบริการที่ให้ความไว้วางใจในการบริการด้านสุขภาพพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพและบริการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต จัดกิจกรรม Paolo Hospital Rangsit 1st Year Anniversary : Thank You for Your Trust ครบรอบ 1 ปีที่ไว้วางใจ โดย ผศ.นพ.แพทย์ วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล รังสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้ารับบริการที่ให้ความไว้วางใจในการบริการด้านสุขภาพมาตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมีทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานร่วมแสดงความขอบคุณ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพและบริการสู่การเป็น Family Hospital in Town ภายในงานจัดให้มีโซนกิจกรรมต่างๆ อาทิ โซนเช็ค ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โซนช็อป สินค้าเพื่อสุขภาพ และโซนชิลล์ จากกิจกรรมสอยดาวและกิจกรรม Workshop DIY ของขวัญสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านสามารถร่วมสนุก บริเวณโถง ชั้น G โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2560 บรรยากาศงานครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลเปาโล รังสิต service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2