30-ม.ค.-2562
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมกับหมู่บ้านเสนานิเวศน์ 2 จัดกิจกรรมใน โครงการ “สุขภาพดีใกล้บ้าน” ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยมีการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากพยาบาล พร้อมกันนี้ในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเช่น บริการตัดผมฟรี บริการสอนฝึกอาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำดอกไม้ประดิษฐ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเข้ารับบริการจำนวนมาก