07-ก.พ.-2562
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4 ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดพร้าว “ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการทำดีถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจ่ายยาให้แก่ประชาชนหมู่บ้านเฟรนชิพ พร้อมบริการตัดผมฟรี ฝึกอาชีพร้อยลูกปัด สานตะกร้า และกิจกรรมส่งเสริมการออมในครอบครัวจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก