15-มิ.ย.-2561
วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรม “สุขภาพดีใกล้บ้าน”  โดยออกหน่วยตรวจสุขภาพให้ แก่ผู้พักอาศัย The niche condo ลาดพร้าววังหิน โดยมีการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยคูปองสิทธิพิเศษโปรแกรมตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเปาโล โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกผู้พักอาศัยจำนวนมาก PHOTO GALLERT service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2