16-มี.ค.-2566
           สานฝันอาคารเรียนหนึ่งน้ำใจ หลังที่ 17 ณ โรงเรียนบ้านสามหมื่น  สาขาบ้านกูเตอร์โกล จ.ตาก ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหาร พนักงานเครือโรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลพญาไท และทุกการสนับสนุน จากผู้รับบริการ พันธมิตรองค์กร ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ พร้อมสิ่งของบริจาคแก่น้องๆ หนูๆ ที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาส สนับสนุนให้โครงการมีความยั่งยืนมากว่า 15 ปี

ขอส่งกำลังใจให้กับคุณครู ได้สืบทอดเจตนารมณ์ เพื่อสร้างสรรให้เด็กๆ เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป