10-มี.ค.-2563
     เก็บภาพความเดียงสาของเด็กน้อยโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มาฝากกัน ในภารกิจเพื่อการให้อย่างไม่สิ้นสุด ปี 13 กับโครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ “สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร หลังที่ 16” อีกครั้งที่ทุกคนอิ่มใจกับภาพรอยยิ้ม ความสนุก ความสุข จากผู้รับตัวน้อยๆ คุณครูผู้เสียสละ รวมถึงชาวบ้านบนดอย ไม่เพียงได้ร่วมเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาเหมือนในทุกครั้ง ทีมจิตอาสายังได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่เข้าถึงง่าย แถมใกล้ตัวเด็กๆ และชาวบ้าน มาสอนให้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องล้างมือ การแปรงฟัน และการใช้ยาเบื้องต้น
สนใจร่วมเป็นผู้ให้กับโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
โทร. 0-2271-7000 ต่อ 11270