05-ก.ย.-2562
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม Perfect Mom ในหัวข้อ Happy Mom เมื่อร่างกาย "แม่" เปลี่ยนแปลง !!    ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 7A โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ "40 สัปดาห์ กับการเป็นแม่ที่ต้องดูแล " โดย นพ.วันชัย นาถตระกูลพิทักษ์ สูตินรีแพทย์ นอกจากนี้ พยาบาลห้องคลอด ได้มีการพูดคุยแบ่งปันสาระความรู้เพื่อการ เตรียมความพร้อมก่อนคลอด และยังได้รับโภชนาการคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย นักโภชนาการ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ