01-มิ.ย.-2563
         

          โรงพยาบาลเปาโล รังสิต มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด

          ในปัจจุบันที่สังคมผู้อายุ และผู้ป่วยที่รักษาที่บ้านมากขึ้น เราได้ปรับการให้บริการให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวก


ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ
ความสนใจบริการการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 

          ผู้ที่ทำแบบสำรวจ 100 ท่านแรก จะได้รับสมุดโน้ตPaolo 
          (สามารถรับได้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ  เพียงแสดงหน้าจอยืนยันการทำแบบสำรวจ)แบบสำรวจ ความสนใจบริการการดูแลเด็ก
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต