21-ต.ค.-2562
title ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 7A โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ "40 สัปดาห์ กับการเป็นแม่ที่ต้องดูแล " โดย นพ.วันชัย นาถตระกูลพิทักษ์ สูตินรีแพทย์ นอกจากนี้ พยาบาลห้องคลอด ได้มีการพูดคุยแบ่งปันสาระความรู้เพื่อการ เตรียมความพร้อมก่อนคลอด และยังได้รับโภชนาการคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย นักโภชนาการ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ

--------------
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร 02-514-4141 ต่อ 1203-1204