01-ต.ค.-2562
รพ.เปาโล โชคชัย 4 ได้จัดกิจกรรมไหว้พระ 5 วัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเริ่มเดินทางไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม และวิหารพระมงคลบพิตร

นอกจากนี้ตลอดการเดินทางมี นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เปาโล โชคชัย4 ร่วมเดินทางและได้มีการพูดคุยแบ่งปันสาระความรู้เรื่อง " โรคข้อเข่าเสื่อม " และมอบของที่ระลึก พร้อมของรางวัลมากมายตลอดการเดินทาง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก