05-ก.ย.-2562
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 โดยมี นพ.นพรัตน์ โง้วจงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เป็นประธานในพิธิี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฏาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังกิน และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังกิน, เด็ก, ทารก และตาราง


   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก