นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมเต้านม
วัน เวลา
ศุกร์ 12:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
title
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- Graduate Diploma in basic Science Rajvithi Hospital
- Diploma Thai Board of Surgery Royal Collage of Surgeons
- Certificate in Breast Cancer Surgery Breast Unit HUG GenevaSwitzerland
- Surgical Oncology Fellowship National Cancer Institute
- Diploma Thai board of Surgical Oncology
ประสบการณ์ทำงาน
2553 - 2555 Surgical Oncology Fellowship National Cancer Institute Thailand
2551 - 2552 Surgical Staff Department of Surgery National Cancer Institute Thailand
2550 - 2551 General Surgeon Uthong HospitalSuphaburi
2546 - 2550 Resident trainning Department of Surgery Rajvithi Hospital
2543 - 2546 Internship Department of Surgery Prapoleklao Hospital Chanthaburi


    ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคมะเร็ง มีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณถาพชีวิตที่ดีเหมือนปกติ สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม หรืออาจดีกว่าเดิมให้มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันการรักษามะเร็งเต้านมให้ได้ผลดีที่สุดคือ การตรวจพบให้เร็วก่อนที่จะเป็นมะเร็งแล้วรีบรักษา หรือก่อนที่จะมีอาการเพื่อจะได้พบมะเร็งระยะต้นๆ ทำให้มีโอกาสหายขาดสูง
สั่งสมประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการดูแลผู้ป่วย
       “ตั้งแต่เป็นศัลยแพทย์มาก็ 10 กว่าปี เริ่มดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไป รวมทั้งรักษามะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ต้น ผู้ป่วยที่เจอมีความหลากหลายมาก กระทั่งได้มาศึกษาต่อจนเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง หลังจากนั้น จึงดูแลรักษาเฉพาะผู้ป่วยด้านเต้านม และมะเร็งเต้านมโดยตรงเพียงอย่างเดียว เพราะโรคทางเต้านมและมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน นอกจากแพทย์จะต้องมีความรู้ที่ดี และคอยติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์อยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการผ่าตัดอย่างสูงด้วย เพราะการผ่าตัดบางอย่างมีเทคนิคที่ซับซ้อนแพทย์จะต้องชำนาญสูงถึงจะทำให้ผลการรักษาดีและมีภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด”
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ต้องอาศัยการรักษาแบบองค์รวม
       “ปัจจุบันการแพทย์มีความก้าวหน้ากว่าในอดีตมาก นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยสามารถหายจากโรคแล้วยังต้องมุ่งหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย โดยพยายามให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม หรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้หายทั้งโรคทางกายและทางใจ ซึ่งปัจจัยสำคัญนอกจากความรู้ความชำนาญของแพทย์ผู้รักษา ซึ่งควรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์แล้ว ปัจจัยอื่นๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะผลการรักษาที่ดีต้องอาศัยการดูแลร่วมกันของทีมแพทย์และพยาบาล เครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นรวมทั้งโรงพยาบาลที่มีศักยภาพด้วย”

ใช้รู้ความสามารถ ดูแลผู้อื่นได้ คือความสุขอย่างหนึ่ง
       “ในฐานะศัลยแพทย์จะพยายามเลือกวิธีที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนให้มากที่สุด พยายามให้ผู้ป่วยยังมีนมทั้งสองข้างโดยใช้วิธีผ่าตัดแบบเก็บเต้านมในผู้ป่วยที่เหมาะสม สามารถแก้ไขรูปทรงที่ผิดรูปให้ด้วย รวมทั้งเสริมสร้างเต้านมใหม่ถ้าจำเป็นต้องตัดออกทั้งเต้านมในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน ซึ่งนอกจากทำให้ผลการรักษามะเร็งออกมาดีแล้วยังทำให้ผู้ป่วยมีเต้านมที่สวยงามอีกด้วย”


       “การใช้ความรู้ความสามารถมารักษาผู้ป่วยมะเร็ง การให้คำแนะนำที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆ เพื่อจะได้ไม่หลงทางและเสียเวลาในการรักษารวมทั้งให้การผ่าตัดรักษาที่ดีที่สุด และการที่ได้เห็นผู้ป่วยหายจากโรคมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสถาพจิตใจที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขใจที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูดได้และเป็นสิ่งผลักดันให้เดินหน้าต่อไปในการพัฒนาการดูแลรักษา”
นอกจากแนวทางการรักษาที่ดีแล้ว กำลังใจก็สำคัญไม่แพ้กัน
       
“บ่อยครั้งที่หมอต้องแจ้งข่าวร้ายกับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อว่าเป็นมะเร็ง และทราบว่าผู้ป่วยคงรู้สึกเสียใจแน่นอนถ้าทราบผล แต่หมอก็ต้องแจ้งตามความจริง หมอเองจะค่อยๆ เกริ่นนำก่อนเพื่อให้ผู้ป่วยค่อยๆ ทำใจและเตรียมพร้อมที่จะรับทราบว่าผลเป็นอย่างไร ก่อนอื่นต้องให้ความเข้าใจและเห็นใจกับผู้ป่วย ผู้ป่วยแทบทุกคนเมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งย่อมตกใจและเสียใจ ยากที่จะยอมรับ และรู้สึกอ่อนแอเป็นธรรมดา สิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้าง รวมทั้งแพทย์ผู้รักษาเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีกำลังใจและเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าเสียใจได้แต่อย่าท้อ มะเร็งเต้านมรักษาได้ถ้าตรวจเจอเร็ว และรักษาอย่างถูกต้องมีโอกาสหายขาดสูง ขอเพียงให้เข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับแพทย์ หมอจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ผลการรักษาดีที่สุด มะเร็งเต้านมในปัจจุบันมีผลการรักษาที่ดีมาก และผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้”

นายแพทย์อกนิษ ปัญญวรวงษ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน