พ.อ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง

กุมารแพทย์

วุฒิบัตร

กุมารเวช
วัน เวลา
จันทร์ 16:00 - 20:00
พุธ 07:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 07:00 - 12:00
อนาคตของเด็ก ๆ นั้นไม่ใช่แค่เพียงการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น หรือเป็นเด็กเรียนเก่ง เพราะการคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาเป็นจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้

นพ.บวร จึงไม่หยุดที่จะคิดค้นและหาวิธีต่างๆ มาเพื่อรักษาและพัฒนาสุขภาพเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย สมอง และจิตใจมากกว่าการรักษา… คือการสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางสมอง

พ.อ. นพ.บวร แมลงภู่ทอง กุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) เครือข่าย Thailand EF Partnership ซึ่งนับว่าเป็นกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการดูแลสุขภาพของเด็ก

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพเด็กมามากกว่า 50 เคส/วัน หรือกว่า 18,000 เคส/ปี คุณหมอทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนกว่าครึ่งชีวิตของการเป็นแพทย์ ท่านได้รับเชิญบรรยายในเรื่องของการให้ความรู้และวางแผนแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 700 ครั้ง โดยแต่ละครั้งคุณหมอจะทุ่มเทให้เวลาในการบรรยายอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกน้อยอย่างแท้จริง ซึ่งความทุ่มเทเหล่านี้เองทำให้คุณหมอเป็นกุมารแพทย์ที่คุณพ่อคุณแม่ล้วนแล้วแต่ฝากสุขภาพของลูกน้อยไว้ในมือท่าน“ของเล่นเด็ก” เทคนิคสร้างความสัมพันธ์อันราบรื่นกับเจ้าตัวน้อย

เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กป่วยหรือเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ล้วนแล้วแต่ชอบของเล่น ด้วยเหตุผลข้อนี้คุณหมอจึงได้เลือกของเล่นเด็กมาเป็นหนึ่งในเทคนิคของการรักษาโดยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าคนไข้เด็กมีอาการกังวล หรือตื่นกลัวกับการต้องมาพบหมอ คุณหมอก็จะใช้ของเล่นเด็กมาเป็นตัวสานสัมพันธ์ระหว่างหมอกับเด็ก เมื่อเด็กเริ่มคุ้นชินและไม่กลัวคุณหมอแล้วก็จะช่วยให้การรักษาราบรื่นมากขึ้น

พัฒนาเด็กให้ รู้จักกับคำว่า “อยู่ได้… ใช้ชีวิตเป็น”

นอกจากบทบาทของการเป็นแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้ว สิ่งที่ นพ.บวรให้ความสนใจในการพัฒนาเด็กอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของการพัฒนาสมองของลูก โดยคุณหมอได้นำทักษะพัฒนาสมองที่เรียกว่า EF หรือ Executive Functions ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการทำงานของสมองส่วนหน้าอันประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ที่ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ทักษะในการกำกับตนเอง และทักษะในการปฏิบัติมาใช้ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพของคนไข้เด็ก