พญ. รัชมน ภิญโญเทพประทาน

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน
วัน เวลา
เสาร์ 10:00 - 17:00
อาทิตย์ 17:00 - 20:00