นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 17:00 - 20:00