นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตรบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 15:00