นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตรบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
นพ.พิเชฐ ผนึกทอง
ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
การศึกษา :
-พ.ศ.2541 แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-พ.ศ2547 แพทย์ศาสตรบัณฑิต  สาขาสูติศาสตร์-นรเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ประสบการณ์ทำงาน :
-แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลหล่มเก่า
-สูติ-นรีเวช,หัวหน้าศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
-QMR โรงพยาบาลปิยะเวช
-ปัจจุบัน สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเปาโล รังสิต