นพ. อานุภาพ เทียนหิรัญ

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี
วัน เวลา
พุธ 20:00 - 07:00
ศุกร์ 17:00 - 20:00
เสาร์ 07:00 - 17:00
title