นพ. พรพงศ์ กิ่งวัฒนากุล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

วุฒิบัตร

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occ Med)
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
เสาร์ 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 16:00