น.พ.ธีระชัย คูหะเปรมะ

กุมารเเพทย์

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 20:00
พุธ 07:30 - 17:00
พฤหัสบดี 07:30 - 17:00
ศุกร์ 07:30 - 17:00
เสาร์ 07:30 - 17:00