ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ

ทันตกรรมรักษารากฟัน

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
พุธ 09:00 - 19:00
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00
เสาร์ 09:00 - 16:00

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

ความสนใจพิเศษ

รักษารากฟัน ผ่าตัดปลายรากฟัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ทันตแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

การอบรมพิเศษ

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of science in Endodontology
  • Higher Grad in Endodontics
  • Diplomate, Thai board of Endodontics