18-ต.ค.-2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แพทย์แผนจีน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 4 ชั้น 3  โทร. 0-2271-7000 ต่อ 40397-99