18-ต.ค.-2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 4 ชั้น 7 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 40798