ห่างไกลภาวะหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเทคโนโลยีการตรวจ CT Scan 160 Slice
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
26-ก.ย.-2565
โรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น แต่จะเกิดอาการแบบเฉียบพลัน
โดยมักมีอาการในขณะที่หัวใจทำงานหนัก หรือเกิดในขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิตอย่างแรง เช่น เกิดในขณะออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือในขณะที่เครียด หรือตื่นเต้น ตกใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อย เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หรืออาจเป็นลมหมดสติ หากเกิดอาการดังกล่าวผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง ผู้ป่วยฟื้นตัวช้า หรือในบางรายอาจเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้

การป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวาย ทำได้โดยการเฝ้าระวัง
ดูแลสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพพร้อมคัดกรองเจาะลึกเฉพาะทาง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรค ซึ่งการตรวจสามารถทำได้หลายวิธี
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง Echocardiography
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
  • การตรวจหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score
  • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CTA

เช็คให้ชัดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยเทคโนโลยี CTA
(Coronary CT Angiography) 
✔ ผลตรวจมีความแม่นยำ ภาพละเอียดคมชัด
✔ ปลอดภัย ไม่เจ็บ
✔ ไม่ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล

ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 160 Slice
เพื่อประเมินว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตันมากน้อยเพียงใด โดยสามารถเห็นระบบเส้นเลือดและโครงสร้างหัวใจทั้งหมด และการหาความผิดปกติแต่กำเนิดของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน โดยในปัจจุบันสามารถใช้เป็นวิธีการตรวจคัดกรองในผู้ที่มีความเสี่ยงของโรค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนก อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด อาคาร 1 ชั้น 3
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2325-2326

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn