การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เทคนิคการรักษาเพื่อผู้หญิง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
08-มี.ค.-2566
“การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช” (gynecologic laparoscopic surgery) เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรักษา “โรคทางนรีเวช” สำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน โดยการใช้กล้องขยายส่องเข้าไปในช่องท้อง ทำให้สามารถตรวจ และมองเห็นอวัยวะภายในร่างกายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การรักษาผ่าตัดได้อย่างละเอียด แม่นยำ และการสอดเครื่องมือขนาดเล็ก 5 มม. เข้าไปทำการผ่าตัดรักษาโรคด้วย


โรคอะไรบ้าง ที่สามารถผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
 • เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri) เป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อของมดลูก โพรงมดลูก หรือผนังภายนอกมดลูก โดยเนื้องอกจะค่อยๆ โตขึ้น เมื่อก้อนโตขึ้นจะเริ่มแสดงอาการ เช่น ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามาก ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก หรือคลำได้ก้อนที่ท้องน้อย ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst) หรือเนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) คือ ภาวะที่เกิดถุงน้ำ หรือเนื้องอกเจริญขึ้นในรังไข่ เมื่อก้อนโตขึ้นจะเริ่มแสดงอาการ เช่น คลำได้ก้อน ปัสสาวะบ่อย ปวดท้องน้อย กรณีที่ก้อนรังไข่เกิดการแตก หรือขั้วรังไข่บิดจะทำให้เกิดอาการปวดท้องน้อยเฉียบพลันได้ ในกรณีที่ก้อนไม่ยอมยุบและโตมากกว่า 4 เซนติเมตร จำเป็นต้องได้รับการตรวจผ่าตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก้อนเนื้องอกที่โตเร็ว จะมีโอกาสเป็นเนื้อร้าย (Malignancy)
 • โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) คาดว่าเกิดจากภาวะที่ประจำเดือนไหลย้อนกลับเข้าไปในช่องท้อง ทำให้เซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก (endometrium) เกิดการฝังตัว และเจริญขึ้นในอุ้งเชิงกราน ทำให้เกิดการอักเสบ กลายเป็นพังผืด และเกิดภาวะปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือนมาก ปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ หรือภาวะมีบุตรยากตามมาได้ และในกรณีที่เซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกไปฝังตัวยังรังไข่ก็จะกลายเป็นถุงน้ำช็อกโกแลตซีสต์ (endometrioma) ได้


อาการเตือนแบบนี้ ใช่โรคทางนรีเวชหรือไม่
 • ตกขาวผิดปกติ เช่น ตกขาวมาก สีเหลือง มีกลิ่น คัน ควรตรวจได้รับการตรวจว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อ และสามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อ ส่วนสาเหตุอื่นที่พบได้ เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งที่ปากมดลูก โพรงมดลูก หือมดลูกเอง จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ เช่น ประจำเดือนมาปริมาณมาก เป็นลิ่มๆ หรือมาเกิน 7 วัน ในบางรายมีภาวะประจำเดือนมากะปริดกะปรอยไม่เป็นรอบ อาจมีสาเหตุมาจากภาวะฮอร์ดมนผิดปกติ หรือเนื้องอกที่ปากมดลูก โพรงมดลูก หรือตัวเนื้อมดลูกได้ และอาจมีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งในอวัยวะสืบพันธ์สตรี
 • คลำได้ก้อน ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก มีสาเหตุมาจากเนื้องอกในอวัยวะสืบพันธ์สตรี
 • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง หรือปวดประจำเดือนมาก มีสาเหตุมาจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือเนื้องอกในอวัยวะสืบพันธ์สตรี


การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช VS การผ่าตัดแบบเปิดหน้า แตกต่างกันอย่างไร

การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องโดยทั่วไปแผลจะยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร แต่การผ่าตัดผ่านกล้องจะมีขนาด 0.5 เซนติเมตร ประมาณ 3 แผล และลดระยะเวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลให้สั้นลง


ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
 • แผลเล็ก โดยแผลยาวประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร
 • เจ็บน้อย หลังจากการผ่าตัดจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดทางหน้าท้องทั่วไป
 • ฟื้นตัวเร็ว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเร็วขึ้น
 • มองเห็นชัดเจนจากกล้อง ทำให้สามารถผ่าตัดได้อย่างละเอียด แม่นยำ โดดยเฉพาะรอยโรคที่มีขนาดเล็ก หรืออยู่ลึกๆ
 • ลดการเกิดพังผืดหรือภาวะแทรกซ้อน


ขั้นตอนการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
1. ใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในช่องท้อง เพื่อให้ช่องท้องขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทำการผ่าตัดได้สะดวกและ
ชัดเจนมากขึ้น
2. สอดกล้องส่องที่มีกำลังขยายสูงเข้าไป ซึ่งจะมองเห็นภาพอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างชัดเจน ผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ที่มี
ภาพคมชัด เพื่อช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโรคนรีเวชได้อย่างตรงจุด ทั้งในอุ้งเชิงกราน มดลูก ปีกมดลูก และรังไข่
3. สอดเครื่องมือ ขนาดเล็ก 0.5 มม. เพื่อเข้าไปทำการผ่าตัด
4. เมื่อผ่าตัดเสร็จก็จะนำชิ้นเนื้อไปส่งตรวจว่าเสี่ยงเป็นเนื้อร้ายหรือไม่เพราะฉะนั้น หากคุณผู้หญิงรู้สึกกังวลว่าเสี่ยงเป็นโรคทางนรีเวชหรือไม่ ก็สามารถป้องกันสุขภาพได้ด้วยการตรวจภายใน หรือการตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยกำกัดโรคร้ายอออกไปจากชีวิตของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ศูนย์สุภาพสตรี อาคาร 5 ชั้น 2
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5148 - 5220
Line id : @Paolochokchai4