วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
20-ก.ย.-2566


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยป้องกันร่างกายให้ห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆ จึงเป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย การใส่ใจดูแลสุขภาพลูกรักด้วยการฉีดวัคซีน ถือเป็นประโยชน์ที่จะช่วยลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วยได้ เมื่อถึงช่วงเกณฑ์อายุของการรับวัคซีนแต่ละชนิด ควรดูแลให้ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย

วัคซีนสำหรับเด็กที่ควรได้รับการฉีด ในประเทศไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

วัคซีนพื้นฐาน 
เป็นวัคซีนที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับตามช่วงอายุที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันโรค

1. วัคซีนวัณโรค (BCG)
2. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB)
3. วัคซีนฮิบ (Hib)
4. วัคซีนโรต้า (Rota)
5. วัคซีนโปลิโอ (OPV)
6. วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน (DTwp)
7. วัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน (MMR)
8. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (Live JE)
9. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
10. วัคซีน HPV


วัคซีนทางเลือก หรือ วัคซีนเสริม
 เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมปกป้องให้ครอบคลุมความเสี่ยงของการป่วยด้วยโรคที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีอัตราการป่วยสูงในเด็กเล็ก

  1. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VZV)
  2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (HAV)
  3. วัคซีนไข้เลือดออก (DEN)
  4. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสโรค (Rabies)

ก่อน การฉีดวัคซีน คุณแม่ควรเตรียมความพร้อม
1. สมุดบันทึกการรับวัคซีน
2. บันทึกประวัติการแพ้อาหาร หรือยา
3. สังเกตอาการความพร้อมทางร่างกายของลูก หากมีไข้ควรเลื่อนนัดการรับวัคซีนไปก่อน

หลัง การฉีดวัคซีน ควรดูสุขภาพลูกน้อยอย่างไร
1. หลังฉีดวัคซีนควรพักสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที
 2. หลังการฉีดวัคซีน  อาจพบอาการปวด บวมแดง ถือเป็นอาการปกติที่สามารถพบได้ แนะนำประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการ
 3. หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการอ่อนเพลีย ควรดูแลให้ลูกนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ 

ควรดูแลให้ลูกรักได้รับวัคซีนครบตามกำหนด

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องภูมิคุ้มกันที่สำคัญของร่างกาย

ช่วยให้ลูกรักเติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900