สัญญาณเตือนอาการเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง Stroke
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
22-เม.ย.-2562

โรคหลอดเลือดสมอง ในปัจจุบันเป็นโรคที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุของการเสียชีวิต และปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือด เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว เกาะที่บริเวณผนังหลอดเลือด และสุดท้ายไปสู่ภาวะหลอดเลือดตีบ มีอาการหลอดเลือดสมอง โดยส่วนใหญ่กว่า 80 % เป็นชนิดหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน (Cerebral Infarction) และอีกประมาณ 20 % เป็นหลอดเลือดสมองแตก (Cerebral Hemorrhage)

 ปัจจัยเสี่ยก่อเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

- อายุ  เมื่อสูงอายุ หลอดเลือดก็จะเสื่อมไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและแข็งขึ้น จากคราบหินปูนและไขมันมาเกาะ ทำให้ช่องทางที่เลือดไหลผ่านแคบลง
- เบาหวาน  เป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดแข็งทั่วร่างกาย และหากเกิดเส้นเลือดแข็งในสมองก็จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนปกติ 2 - 3 เท่า
-  ไขมันในเลือดสูง ทำให้เกิดภาวะที่ไขมันเกาะสะสมอยู่ตามผนังของเส้นเลือด เป็นอุปสรรคกีดขวางการลำเลี้ยงเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง แล้วยังส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
- โรคหัวใจ   โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือด และถ้าลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้สมองเกิดอาการขาดเลือดได้
- บุหรี่ ในบุหรี่มีสารนิโคตินและคาร์บอน ทำให้ประมาณออกซิเจนที่ร่างกายได้รับลดลง และยังเป็นตัวที่ทำลายผนังของหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการแข็งตัวอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อสมองขาดเลือดจะทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีอาการแสดงออกมากน้อยขึ้น กับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของสมองที่ถูกทำลาย เช่น

·         - ชาหรืออ่อนแรงที่บริเวณใบหน้า

·         - ชาบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย

·         - พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลำบาก

·         - ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทันใด

·         - ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก

·         - เดินเซ ทรงตัวลำบาก

หากมีอาการเหล่านี้  ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่รอช้า  ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะยังคงอยู่ในภาวะปลอดภัย แพทย์สามารถให้การรักษาด้วยวิธีให้ ยาสลายลิ่มเลือด  เพื่อช่วยชีวิต หากไปถึงช้าอาการจะลุกลามรุนแรง ผู้ป่วยจะเกิดภาวะสมองขาดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ 

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร.02-1500-900