ศัลยกรรมช่องปาก ปรับโครงหน้า Digital Dental Center...พิเศษยังไง?
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
30-ก.ย.-2563
  • ให้บริการศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า ด้วยเทคนิค Facial Bone Contouring Surgery และ Cosmetic Surgery โดยทีมแพทย์ ทันตแทย์เฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชา
  • ให้บริการศัลยกรรมโครงหน้า ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย Digital 4D – Facial Identity Designing
  • ให้การรักษาการตัดกราม สไลด์ปลายคาง ทุบโหนกแก้ม เลื่อนขากรรไกร เสริมหน้าผาก เสริมคาง

  • 3D Model (Rapid Phototype) จำลองรูปโครงหน้าคนไข้ วางแผนการผ่าตัดร่วมกับคนไข้ สามารถสร้างกระดูกเทียมเฉพาะตัวให้กับคนไข้ แตกต่างจากกระดูกเทียมหรือซิลิโคนสำเร็จรูปเหมือนทั่วไป
  • การผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมในช่องปาก และกระดูกหน้า พร้อมทีมวิสัญญีแพทย์คอยดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด
  • สถานบริการได้มาตรฐาน ครบวงจร มีระบบฆ่าเชื้อเพื่อการผ่าตัดและการรักษาที่มีความสะอาดและความปลอดภัย
  • ห้องผ่าตัดเฉพาะทางด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่ได้รับความไว้วางใจจากคลินิคศัลยกรรมชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

ทันตกรรมและรากเทียม โทร. 02-271-7000 ต่อ 10493 – 10494