ฝากครรภ์เเละคลอดบุตร เรื่องสำคัญที่คุณเเม่ตั้งครรภ์ต้องรู้
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-พ.ค.-2566
title “การตั้งครรภ์” บางครั้งการตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของธรรมชาติเท่านั้น การฝากครรภ์จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจึงจะสามารถให้การดูแลคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ในทุกสถานการณ์

ผู้หญิงปัจจุบัน เฉลี่ยตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่าผู้หญิงในอดีต เพราะต้องการความพร้อม การดูแล การรักษาของแพทย์ต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ มากขึ้น เพราะนอกจากเรื่องความปลอดภัยของแม่และลูกแล้ว การให้คำแนะนำ การดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ก็ต้องเข้าใจและเข้าถึงในไลฟ์สไตล์ของว่าที่คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ไปพร้อมกัน

สำหรับการตั้งครรภ์ตลอดระยะเวลา 9 เดือน
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลูกน้อยในครรภ์ เพราะทุกๆ วันเป็นการเจริญเติบโตที่มีความสำคัญ ไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงที่ลูกน้อยกำลังสร้างเซลล์ เริ่มสร้างอวัยวะในร่างกาย ช่วงนี้ต้องระมัดระวัง เพราะเสี่ยงต่อการแท้งได้ ไตรมาสที่ 2 เซลล์กำลังขยายตัว อวัยวะต่าง ๆ ของลูกจะขยาย ไตรมาสที่ 3 ต้องระวังภาวะแทรกซ้อน การเจ็บท้องคลอด มีความเสี่ยงกับการตกเลือด จึงต้องใส่ใจสังเกตอาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดหลายครั้งมักมีคำถามว่า ผู้หญิงอายุเกิน 35 ปี ตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ?

คำตอบ คือ ได้

…..เพียงแต่คุณภาพไข่ภายในรังไข่ของผู้หญิง จะเริ่มมีปัญหาเมื่อเข้าสู่วัย 35 ปีขึ้นไป…..จึงต้องวางแผนและดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ทั้งตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เพื่อหาความเสี่ยง ป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ กรณีคุณแม่อายุมากอาจเน้นตรวจปัญหาแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรณีตั้งครรภ์ตอนอายุมาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับแม่และลูกน้อย เช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง เสี่ยงกับการแท้งบุตร ความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารก โดยเฉพาะดาวน์ซินโดรม สิ่งเหล่านี้แพทย์ต้องทำความเข้าใจกับคู่สมรส เพื่อนำไปสู่การวางแผนการตั้งครรภ์ร่วมกัน และเมื่อมีความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ แพทย์จะดูแลอย่างใกล้ชิด และให้เวลากับทุกข้อสงสัยของว่าที่คุณแม่และคุณพ่อมือใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้วันคลอดที่ทุกคนรอคอยเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

การดูแลที่หมอมอบให้คนไข้เป็นการดูแลอย่างเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคน ให้เวลาอย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อเราเข้าใจจะทำให้ทราบเป้าหมายการเดินเข้ามาพบหมอในแต่ละครั้ง หมอแนะนำให้คนไข้จดคำถามไว้เสมอ และเมื่อพบกันให้นำบันทึกมาพูดคุยไขข้อข้องใจทีละประเด็น จึงทำให้คนไข้ทุกคนหมดความกังวล สามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีครับแพทย์ผู้ดูแลของ รพ.เปาโล โชคชัย 4 มีการดูแลคุณแม่ที่มาฝากครรภ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่การวางแผนการตั้งครรภ์ แนะนำการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เพื่อตรวจหาความเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์ ในระยะเวลาตั้งครรภ์นับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ แพทย์และพยาบาลจะดูแลอย่างดี สังเกตความผิดปกติ ความเสี่ยงต่างๆจากการเข้ามาตรวจสุขภาพตามนัดในแต่ละช่วงเวลา พร้อมให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณแม่ ดูแลภาพรวมในทุกเรื่อง ร่วมกันวางแผนในการคลอดว่าคุณแม่มีความเหมาะสมสำหรับการคลอดรูปแบบไหน เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ


บทความสำหรับคุณเเม่ คลิก
เเพ็กเกจฝากครรภ์ คลิก ขอบคุณข้อมูลโดย

นพ.วันชัย นาถตระกูลพิทักษ์ สูติ-นรีแพทย์
ศูนย์สุภาพสตรี อาคาร 5 ชั้น 2
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5148 - 5220
Line id : @Paolochokchai4