โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน 2024
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
29-ม.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
ขอแค่สุขภาพดี ไปพร้อมกัน
การประเมินความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนแต่งงานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพื่อการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์และแข็งแรง เพราะการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคู่รัก จะเป็นส่วนเสริมในการวางแผนครอบครัวและการมีบุตรของคู่รักได้เป็นอย่างดี

*โปรดอ่านเงื่อนไข รายละเอียด ก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*


รายการตรวจ 

ตรวจก่อนสมรส (แพคเดี่ยว) 

ตรวจก่อนสมรส (แพคคู่)

ชายหญิงชายหญิง

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
Physical Examination

วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

ตรวจหมู่เลือด

Blood Group Rh

ตรวจหมู่เลือดพิเศษ

Blood Group ABO

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

HBs Ag

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

Anti HBs

ตรวจหาธาลัสซิเมีย

Hb Typing + PCR for Alpha

ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน

Rubella IgG

ตรวจหาเชื้อกามโรค

VDRL (RPR)

ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์

Anti HIV

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD

ราคาเหมาจ่าย (บาท)3,000.-3,500.-5,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.โปรแกรมตรวจก่อนสมรส ชาย-หญิง รวมค่าบริการและค่าแพทย์เรียบร้อยแล้ว
2.กรณีโปรแกรมคู่ ชาย-หญิง ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายแยกรายโปรแกรมได้
3.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4.สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพสตรี  โทร 02 1500 900 ต่อ 5420
5.ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567
6.ระยะเวลาเข้ารับบริการ : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม 2568
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420 
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน แพคเดี่ยว (สำหรับชาย) - +
โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน แพคเดี่ยว (สำหรับหญิง) - +
โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงานแพคคู่ (สำหรับชาย-หญิง) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร