โปรแกรมตรวจสุขภาพ เมืองไทย Smile Healthy Plus 2566
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
05-พ.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับเมืองไทย ประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพสำหรับสมาชิกเมืองไทย smile club เพราะเรื่องสุขภาพมีความสำคัญ การใส่ใจดูแลสุขภาพในทุกวันจึงเป็นสิ่งจำเป็น เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจเช็คระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย เพื่อรู้ทันความผิดปกติในระยะแรกเริ่ม พร้อมวางแผนการดูแลสุขภาพและรักษาได้ในทันที
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ Voucher Smile Healthy Plus เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ
  3. ผู้เข้ารับบริการที่ได้รับสิทธิ จะได้รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus และผู้ที่มีสิทธิในการตรวจจะต้องมีชื่อ-นามสกุล ระบุบนบัตรตรงกับบัตรกำนัล
  1. ผู้เข้ารับบริการสามารถแลกคะแนนสะสมกับบริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด และหลังจากยืนยันแลกคะแนนสะสมเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus ตามรายการที่ลูกค้าแลกคะแนน
  2.  กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ สามารถเข้ารับบริการที่ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 02 1500 900 ต่อ 5129
  3. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset