โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด Long Covid  Check up
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
05-ม.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
 


ลองโควิด (
Long COVID
คือ ภาวะของผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แต่ยังคงมีอาการบางอย่างหลงเหลืออยู่ ถึงแม้จะเข้ารับการรักษาจนเชื้อโควิดหายจากร่างกายแล้วก็ตาม โดยอาการในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และสามารถเกิดขึ้นกับส่วนใดของร่างกายก็ได้ เช่น ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

การตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นอีกทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่สำคัญ ที่สามารถช่วยตรวจวิเคราะห์และประเมินระบบการทำงานของร่างกาย โดยหากตรวจพบความผิดปกติภายในร่างกาย สามารถวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพได้ทันที  ก่อนที่อาการเจ็บป่วยนั้นจะมีพัฒนาการความรุนแรงมากกว่าเดิม ซึ่งอาจต้องอาศัยกระบวนการรักษาและระยะเวลาที่มากกว่าเดิม

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย

3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ

5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ

6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน

รายการตรวจสุขภาพ Long Covid 

ชาย -หญิง

ตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์

Physical Examination

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

 •

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar

 •

ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol

 •

ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride

 •

ตรวจการทำงานของตับ

Total Protein

 •

ตรวจการทำงานของตับ

Albumin

 •

ตรวจการทำงานของตับ

Globulin

 •

ตรวจการทำงานของตับ

Total Bilirubin

 •

ตรวจการทำงานของตับ

Direct Bilirubin

 •

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)

 •

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)

 •

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Alkaline Phosphatase

 •

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N

 •

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine

 •

ตรวจการอักเสบในร่างกาย

C-Reactive Protein High sensitivity

 •

เอกซเรย์ปอดฟิลม์ใหญ่ (ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์)

Chest X-ray

 •

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

 •

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Echo Cardiogram

 •

ประเมินอาการเหนื่อยหอบ

MMRC

 •

คูปองอาหาร Black Canyon

Coupon  Black Canyon

 •

สมุดตรวจสุขภาพ

Medicine Health Report

 •

ราคาเหมาจ่าย (บาท)

2,900.-

 

การเข้ารับบริการโปรแกรมดังกล่าว ผู้เข้ารับบริการต้องยื่นแสดงหลักฐานประวัติการตรวจพบผลติดเชื้อ COVID-19
 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
3. โปรแกรมดังกล่าวจำเป็นต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
4. กรณีพบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
5. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
6. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ที่คลินิกอายุรกรรม  โทร. 02 1500 900 ต่อ  5115
7. สามารถลงทะเบียนเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
8. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด LONG COVID CHECK UP ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร