โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อ COVID-19 (MIS-C Check)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
08-ก.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อ
COVID-19 (MIS-C Check)


          Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) คือ ปัญหาสุขภาพในเด็กหลังหายจากการติดเชื้อ Covid-19 พบกลุ่มอาการอักเสบเกิดขึ้นในหลายระบบ ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรง มีอาการตั้งแต่ระยะหายจากโรคจน ถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์ สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้มากเกินไป

ภาวะอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังหายป่วย covid-191. มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส
2. ผื่น ตาแดง มือเท้าบวม
3. ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
4. ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก

        เพราะสุขภาพลูกน้อยสำคัญ ต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติ ตรวจให้ไว ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนดูแลสุขภาพให้เหมาะสมได้อย่างตรงจุดจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจละเลย

ตรวจเช็กให้รู้ชัวร์ปัญหาสุขภาพหลังหายป่วย COVID-19
โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อ
COVID-19 (MIS-C Check)
สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี

ราคา 1,900 บาท
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

รายการตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อCovid-19 (MIS-C Check)
รายการตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19 
ตรวจร่างกายโดย กุมารแพทย์
Physical Examination Pediatrician
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
FBS
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
ตรวจการอักเสบในร่างกาย
C-Reactive Protein High Sensitivity
เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
ราคา 1,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.โปรแกรมดังกล่าวสำหรับเด็กที่มีอายุ 1-14 ปี ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว
3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
4.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
5.กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โทร.02-1500-900 ต่อ 5121
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
6.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดตารางแพทย์ออกตรวจ


บทความตรวจสุขภาพ


โปรโมชั่นตรวจสุขภาพLine official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อ COVID-19 (MIS-C CHECK) สำหรับเด็กอายุ อายุ 1-14 ปี ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร