โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเอไอเอวีซ่า
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
05-พ.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2567


โรงพยาบาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับบัตรเครดิตกรุงศรีเอไอเอวีซ่า
มอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อรู้เท่าทันความผิดปกติที่แอบซ่อนอยู่ภายในร่างกาย ช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงของการเจ็บป่วยได้ไว สามารถเตรียมแผนรักษาได้ทันท่วงที

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 1,999.-

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 1,690.-

โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) 1,690.-

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม (Mammogram) 1,690.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีชาย/หญิง

    ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

    วัดความดันโลหิต ชีพจร  

Blood Pressure , Vital

    ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight

    ตรวจประเมินระดับการมองเห็น

VA

    ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI

    ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

    ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar

    ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Glycated Hb Hb1Ac

    ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol

    ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride

    ตรวจระดับไขมันในเลือด

LDL

    ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)

    ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)

    ตรวจการทำงานของตับ

Bilirubin (Total,Direct)

    ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N

    ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine

    ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination

    เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

Chest X-ray

    ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

(EKG) Electrocardiography

    คูปองอาหารว่าง 1 ท่าน

Complimentary Voucher

    สมุดตรวจสุขภาพ

Medical Health Report

    ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD

ราคา1,999.-


เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น  
  3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับ สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเอไอเอวีซ่า เท่านั้น
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดโปรโมชั่นอื่นได้
  5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  6. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

Line official account : Paolo Hospital Kaset