โปรแกรมตรวจสุขภาพตา  สำหรับเด็ก (อายุ 6 – 16 ปี)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
25-ส.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพตา สำหรับเด็ก (อายุ 6 – 16 ปี)

        เพื่อการเติบโตที่เหมาะสมกับวัยและเพื่อที่เด็ก ๆ จะสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในช่วงของชีวิตเด็กจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อพัฒนาการ อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก

         

เด็กเล่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา สำหรับเด็ก (แบบไม่ใช้ยาหยอดตา) Basic Children 1  ราคา 900.-
โปรแกรมตรวจสุขภาพตา สำหรับเด็ก (แบบใช้ยาหยอดตา) Basic Children 2       ราคา 1,200.-


รายการตรวจ Basic
Children 1

 Basic
Children 2

ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง  Eye Examination  //
ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Vital Sign
//
ตรวจประเมินระดับค่าสายตา ด้วยเครื่อง Auto refraction
Auto refraction
//
ตรวจโครงสร้างตาส่วนหน้า ด้วยเครื่อง Slit Lamp
Slit Lamp
//
ตรวจจอประสาทตา โดยขยายม่านตา

-/
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
//
ราคา 900.-1,200.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
3. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-16 ปี หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
4. โปรแกรมดังกล่าว ไม่ได้ให้ค่าสายตาสำหรับการตัดแว่น
5. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ 
7. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่  คลินิกหู ตา คอ จมูก โทร.02 1500 900 ต่อ 5255,5256
8. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
9. สามารถเข้ารับบริการได้ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกหู ตา คอ จมูก
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 
ต่อ 5255,5256

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset