สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 790.-
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
19-มิ.ย.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
สิทธิพิเศษผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เสริมภูมิคุ้มกัน สร้างเกราะป้องกันร่างกายให้เเข็งแรงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับร่างกาย เพื่อป้องกัน ลดไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ เมื่อมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น ฉีดก่อน ป้องกันก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการติดเชื้อให้กับตัวคุณและคนที่คุณรัก

รายการตรวจ

ราคา

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี)

790.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป)

790.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกบริษัท

2. โปแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
3. ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น
4. สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านเลือกซื้อ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้

5. แสดงบัตรประชาชน กรมธรรม์ประกันสุขภาพ (เลขกรมธรรม์ , บัตรประกันสุขภาพ , mobile app ) ก่อนเข้ารับบริการ
6. เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ , กรณีนอกเวลา สามารถรับบริการได้ที่ แผนกอายุรกรรม

7. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก

8. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
9. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
10. ระยะเวลาเข้ารับบริการภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2566
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5348
Line official account : Insurance PaoloKaset

เพิ่มเพื่อน

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี) - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร