สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ FREEDOM LIFE
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
20-ก.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
FREEDOM LIFE
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพตรวจให้รู้ รักษาได้ทัน ตรวจสุขภาพและปรึกษาแพทย์หากพบความผิดปกติ เข้ารับการรักษาหลังการตรวจ เพื่อหาแนวทางป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต


รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Height
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
5ตรวจประเมินระดับการมองเห็นVA
6ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC
7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
9ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)
11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGPT (ALT)
12ตรวจหน้าที่การทำงานของไตB.U.N
13ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
14ตรวจหากรดยูริคในเลือดUric Acid
15ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
16
เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
17ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
18วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2023  จำนวน 1 เข็ม
*เฉพาะรายการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยต้องชำระค่าแพทย์และค่าบริการเพิ่มเติม*
19คูปองอาหาร Black Canyon มูลค่า 100 บาท
20บริการบัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี Paolo Member Silver Card 
ราคา 1,900 บาทโปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี 3 รายการ 
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์Health Consult by Gynecologist
2ตรวจหามะเร็งรังไข่CA125
3ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกPV , Thin Prep
4ตรวจมะเร็งเต้านมDigital Mammogram
5ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ Ultrasound Pelvis
ราคา 3,500 บาท
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. โปรแกรมนี้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้
4. กรณี ตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. โปรแกรมดังกล่าวจำเป็นต้องเข้ารับบริการสาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
7. ระยะเวลาเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5348
Line official account : Insurance PaoloKaset

เพิ่มเพื่อน

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
FREEDOM LIFE โปรแกรมตรวจสุขภาพ 17 รายการ สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เท่านั้น - +
FREEDOM LIFE โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็งสตรี 3 รายการ สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เท่านั้น - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร