บริการนัดหมายแพทย์ประกันสังคม TELECARE
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
16-มี.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2567
บริการนัดหมายแพทย์ประกันสังคม Telecare
เมื่อการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ แต่การไปพบแพทย์ทุกวันนี้อาจไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่ ดังนั้น การใช้บริการ Telecare ที่เป็นการนัดหมายแพทย์ออนไลน์ จึงเป็นส่วนช่วยที่เปลี่ยนการหาหมอของคุณ ให้ง่าย และสะดวกสบายกว่าที่เคย

เข้าถึงการบริการสุขภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ด้วยการเชื่อมโยงระบบนัดหมายออนไลน์สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

Line official account : PLK SSO EASY