ฉีดฟรี อายุ 50 ปี ขึ้นไป วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ประกันตน รพ. เปาโล เกษตร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
26-พ.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
ผู้ประกันตน รพ. เปาโล เกษตร  อายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
         
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกันตน อายุ  50 ปี ขึ้นไป ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลเปาโล เกษตร


โรคไข้หวัดใหญ่  สาเหตุจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ถือเป็นโรคไข้หวัดตามฤดูกาลที่ติดต่อกันได้ง่าย สามารถป้องกันได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อันนำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตได้

 

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
2. หากมีไข้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน
3. หากมีประวัติแพ้วัคซีน หรือไข่ไก่ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
4. หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน อาจพบอาการปวดบวมแดง บริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อยไม่สบายตัว ถือเป็นอาการปกติที่สามารถพบได้ โดยอาการจะหายไปได้เองภายใน 7 วัน

 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.
โปรแกรมดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
2.สำหรับผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
3. ผู้ประกันตนที่ประสงค์รับสิทธิ์ ยื่นบัตรประชาชนในการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ
4.เข้ารับบริการได้ในได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่คลินิกผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
5. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
6.เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : PLK SSO EASY