ไวรัสตับอักเสบบี หนึ่งในสาเหตุโรคตับแข็งและมะเร็งตับ

เมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือเป็นโรคตับแข็งแล้ว จะนำไปสู่การเป็นโรคตับอื่นๆ ได้อีก โดยเฉพาะมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่

ภาวะพังผืดของตับ และภาวะตับแข็ง (Liver fibrosis and cirrhosis)

ภาวะพังผืดของตับ เกิดจากการที่ตับได้รับอันตรายจากภาวะต่างๆ เป็นระยะเวลานาน จนทำให้เกิดการอักเสบ เรื้อรัง ทำให้เกิดการสร้างพังผืดตามมา หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการตรวจวินิิจฉัยและรักษาที่

ตับแข็ง

ตับ เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในร่างกาย เปรียบเหมือนแม่บ้านใหญ่ ทำหน้าที่ควบคุมสภาพร่างกายให้เป็นปกติในหลายๆ ด้าน

ไขมันพอกตับ ตับแข็ง ลดเสี่ยงด้วยการตรวจและปรับพฤติกรรม

โรคตับที่เราได้ยินกันคุ้นหูก็คือโรค “ตับอักเสบ” ซึ่งสาเหตุหลักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่วนโรค “ตับแข็ง” เกิดจากการที่ม