-
ไข้เลือดออก รู้ทันป้องกันได้

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มียุงลายเป็นพาหะ หลังได้รับเชื้อ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการชัดเจน โรคนี้ไม่มียาที่เฉพาะเจาะจง แพทย์จะรักษาตามอาการ เพื่อป้องกันภาวะช็อกและการเสียชีวิต