-
รู้หรือไม่? ทำไมต้องตรวจหามะเร็งด้วยวิธี Multi-Cancer Early Detection

การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น (Multi-Cancer Early Detection) เป็นการตรวจหาสารมะเร็งพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งที่ถูกปลดปล่อยออกมาในกระแสเลือด โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next-Generation Sequencing