-
พิเศษ Suit Superior
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 4,200.00 600.00 2,200.00 1,100.00 8,100.00