-
ห้องคู่ 2 เตียง
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
1 1,000.00 600.00 2,200.00 1,100.00 4,900.00