-
พิเศษเดี่ยว VIP Superior (เด็ก)
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 3,400.00 600.00 2,200.00 1,100.00 7,300.00