-
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
30-ก.ย.-2565 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่


รายการตรวจ
ราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA พร้อมอัลตร้าซาวน์มดลูกและรังไข่ 3,200.-


เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

  2. ควรเข้ารับการตรวจในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

  3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคิดตามจริง

  4. ระยะเวลาส่งเสริมการขายและเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

  5. สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้น

  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด    

                                                            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรี

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2201-2202
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก+HPV DNA พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ