แพทย์หญิง ณัฐณิชา สิมะโรจนา

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

วุฒิบัตร

ศูนย์สุขภาพสตรี│WOMEN CENTER
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00
title