-

แพทย์หญิงสุพิชฌาย์ แจ่มใส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

วุฒิบัตร

ศูนย์สุขภาพสตรี│WOMEN CENTER
วัน เวลา
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 15:00