-

แพทย์หญิงศรีสุดา ศิริเจริญแสง

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

วุฒิบัตร

สาขาโสต ศอ นาสิก
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 11:30
อังคาร 10:00 - 11:30
พุธ 09:00 - 11:30
พฤหัสบดี 09:00 - 11:30
ศุกร์ 09:00 - 11:30
เสาร์ 09:00 - 12:00