-

แพทย์หญิงวิศา อเนกมุจลินท์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
พุธ 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
เสาร์ 10:00 - 15:00
อาทิตย์ 13:00 - 18:00
title