แพทย์หญิงลลิตา ทรงสถาพร

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

วุฒิบัตร

ศูนย์สุขภาพสตรี│WOMEN CENTER
วัน เวลา
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
พุธ 17:00 - 20:00
title